Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
content-main

dierenhandel

Trojaanse koe

Aangekochte koe blijkt na verloop drachtig van een bvd-dragerkalf - uit de dierenartspraktijk
Een vleesveebedrijf uit een dierenartspraktijk had een jaar eerder drachtig vee aangekocht.

Managers in diergezondheid

Erwin Meulewater: 'We gaan zelfs uit bed om genoeg biest in een kalf te krijgen' - bedrijfsreportage
Een gesloten bedrijf met 160 kalvingen, vetmesten van stieren en een veehandeltak: dat zijn de hoofdlijnen bij de familie Meulewaeter in Lochristi.

Moderne middelen voor oud Afrikaans ras

Zuid-afrikaanse vleesveehouder Jacques Steenkamp werkt aan ontwikkelen van nieuw vleesras
De Zuid-Afrikaanse veehouder Jacques Steenkamp schuwt nieuwe ontwikkelingen niet. Hij veilt zijn dieren via internet en ontwikkelt een nieuw vleesveeras.

Met vertrouwen dekstier aankopen

COT-coördinator Henk Tessemaker - 'Met de binnenbekkenmetingen willen we vooroplopen'
De eerste lichting jonge, gezonde dekstieren met stamboom en met cijfers voor groei, exterieur, karakter en binnenbekkenmeting uit de centrale opfok te Toldijk gaat april 2011 onder de veilinghamer.

'Zelf gefokt blijft toch het mooist'

Melk- en vleesveehouder Hans Vis zet in op grotere Belgische blauwen met behoud van bespiering
Koeien melken, veehandel, hooi- en stroverkoop, paardenpension én Belgische witblauwen. Hans Vis heeft verschillende takken op zijn bedrijf.

Maximaal twee keizersneden

Gilles van Dalen pas echt gelukkig als hij een 'luxe zwarte' kan aankopen
Een gesprek met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, die verschillende brillen op heeft als hij naar vleesvee kijkt: als slager, als vleesveehouder en als handelaar

Blondes moeten bevleesder

Frédéric Plante: 'Dekstieren kopen is mijn allerbelangrijkste werk'
Een Frans echtpaar heeft de wind in de zeilen. Hun Blonde d'Aquitainefokstal staat in de belangstelling na het succes op de nationale keuring te Saint Gaudens in 2003.

Reusachtige Rosine

Wim Broers: 'Hoogte en lengte worden te weinig in de gaten gehouden'
Op bezoek bij een Zuid-Hollandse witblauwfokker, die vaak aankopen doet in België. Jaarlijks organiseert hij een veiling en keuring om de verkoop van eigen vee te stimuleren

Alrivie gaat eigen weg

Ondernemende Limousinfokker ontwikkelt export
Omdat hij vindt dat het Franse Limousinstamboek te weinig aan de weg timmert, promoot en exporteert een Franse Limousinfokker zelf.
right