Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

darmziekten

Darminvaginatie

Plotse rantsoenwijziging aanleiding voor inschuiven van de darm - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd bij een drachtige vaars geroepen. Volgens de veehouder vertoonde het dier geen eetlust.

Enterotoxemie

Darmvergiftiging leidt tot plotse dood van beste kalveren - uit de dierenartspraktijk
N.a.v. een autopsie bij een witblauwkalf wordt de problematiek van een clostridiuminfectie behandeld

Torsie darmophangband

Snel reageren van veehouder en dierenarts levensreddend - uit de dierenartspraktijk
Een praktijkgeval van draaiing van de darmophangband bij een witblauwdikbilkalf

Nieuws

Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren komt op vrijwel alle rundveebedrijven in Nederland de darmaandoening coccidiose voor.

Besmette dieren scheiden grote hoeveelheden infectieuze eitjes uit
right