Sitemenu

zondag 26 juni 2022
content-main

canada

Ambassadeurs van Belgisch witblauw

Tachtig procent van de witblauwen in Noord-Amerika heeft oorsprong op fokbedrijf La Gantoise - bedrijfsreportage
De geboren Belgen Charles en Marie Goubau haalden in Canada vanuit België het Belgisch-witblauwras de oceaan over.

Van 50 naar 125.000

Colleen Van Raay: "Door BSE hebben we nu amper 25.000 stuks vee"
Uitleg van de bedrijfsvoering op een grootschalig vleesveebedrijf in de Canadese provincie Alberta.

Wereld rondom ons vleesvee in Canada

Deel 1: Vleesvee in allerlei kleuren - hoornloze en gekeurde dieren zeer in trek bij Noord-Amerikaanse veeboeren
Veeteelt is de grootste bron van inkomsten voor de Canadese landbouwsector, waarbij de handel in rundvee en vlees ruim veertig procent van de omzet uitmaakt.

Vleesproductie exportgericht

Traceerbaarheid vee en grotere verwerkingscapaciteit basis voor meer gedifferentieerde export - de wereld rondom ons: Vleesvee in Canada - deel 2
De helft van de Canadese vleesproductie wordt geëxporteerd naar een beperkt aantal landen.

Wereld rondom ons vleesvee in Canada

Deel 2: Vleesvee in allerlei kleuren - raskruising levert een beter rendement op
In deel 2 over de vleesveehouderij in Canada staan de raskruising, het afmesten, het vleesveeonderzoek en de vleeseconomie centraal

Baanbrekend onderzoek

Professor Roy Berg: "Vleesveehouders, wordt niet verliefd op uw koeien!" - de wereld rondom ons: Vleesvee in Canada - deel 2
De landbouwuniversiteit van Alberta te Edmonton geniet wereldfaam vanwege haar baanbrekend onderzoek bij vleesvee.

'Familiale' feedlot

Diergezondheid centraal op Canadees afmestbedrijf - de wereld rondom ons: Vleesvee in Canada - deel 2
Na de opfok verhuist het jongvee uit de Canadese koe-kalfbedrijven naar afmestbedrijven of feedlots. De grootte van een feedlot varieert van enkele honderden tot meer dan 30.000 stuks vee.

Meesterlijk in rendement

Remington Cattle Company haalt het beste uit Simmental en Angus - de wereld rondom ons: Vleesvee in Canada - deel 2
In de Canadese rundvleesproductieketen volgen, na de fokbedrijven, de koe-kalfexploitaties waar raskruising een veel toegepaste praktijk is.

Ieder zijn specialiteit

Vleesproductie in Canada duidelijk opgedeeld volgens drie verschillende activiteiten - de wereld rondom ons, vleesvee in Canada [: deel 1]
De vleesveehouderij is in Canada alom tegenwoordig. Fokbedrijven, koekalfbedrijven en afmestbedrijven vormen 3 duidelijk te onderscheiden activiteiten. Tussenvormen bestaan nauwelijks.

Verkeerde start

Focus op uitzonderlijke bespiering van raszuivere wit blauwen resulteerde in misvattingen - de wereld rondom ons, vleesvee in Canada [: deel 1]
Midden jaren '70 liftte het Belgisch-witblauwras mee met geïmmigreerde Europese melkveehouders, maar het kwam niet echt van de grond.
right