Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

bevallingscomplicaties

Zware bevalling

Bicarbonaatinfuus kan pasgeboren kalf redden - uit de dierenartspraktijk
Een pasgeboren kalf had na 20 minuten nog steeds geen oprichtingsreflex. Het leek te gaan om een verzuurd kalf.

Buikvliesontsteking

Peritonitis als complicatie na een keizersnede - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd bij een vaars geroepen, die een tiental dagen daarvoor een keizersnede had ondergaan. Volgens de veehouder was alles prima verlopen.

‘Natuurlijk’ geboortegemak

Een groot deel van de bestaande Belgisch-witblauwpopulatie lijkt in aanmerking te kunnen komen voor afkalving zonder keizersneden
Er is weinig verschil in de wanverhouding tussen het bekken van een koe en de lichaamsmaten van het kalf bij enerzijds dieren die natuurlijk kalven en anderzijds dieren die een keizersnede ondergaan,

Tegen de stroom in

Natuurlijke kalving als opstap om de wereld met raszuiver Belgische witblauw te veroveren
Afgezien van enkele satellietbedrijven lopen Vlaamse veehouders niet warm voor het project ‘Natuurlijk kalven’ in het Belgisch-witblauwras.

Vochtophoping

Seroma als gevolg van operatieve ingreep - uit de dierenartspraktijk
Een dierenarts werd bij de koe geroepen, die bijna 2 maanden eerder gekalfd had met de keizersnede. Na de operatieve ingreep bleek er tussen de spierlagen vocht te zijn opgehoopt

Natuurlijk versus keizersnede

Nieuwe onderzoeksresultaten leiden tot bijgestelde inzichten
Uit lopend Belgisch onderzoek rond natuurlijk kalven van koeien van het Belgisch-witblauwras blijkt dat waarschijnlijk een groter wordend bekkenoppervlakte, het kalfvermogen, de lichaamsmaten van het

Minder keizersneden

Waarom fokken op meer natuurlijke kalvingen?
Niels Groot Nibbelink uit Someren en Theo van de Burg uit Gulpen zijn twee vleesveehouders die al aan de slag zijn gegaan om de hoeveelheid keizersneden op hun bedrijf te verminderen.

Werken aan draagvlak

Verminderen van keizersneden vraagt om stieren, informatie en vooral voorlopers
3 werkgroepen zochten het afgelopen jaar naar oplossingen voor de keizersnedeproblematiek bij de superbevleesde rassen.
right