Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

bedrijfsresultaten in de landbouw

Minder gevoel en meer berekenen

Sperma-onderzoek natuurlijk dekkende stier waardevol
Wie echt wil, kan het rendement op het vleesveebedrijf nog flink verbeteren, zo bleek op de eerste Boerderij Vleesvee Vakdag in Epe.

Vleesveehouderij vraagt veel veerkracht

Tachtig procent van de bedrijven haalt in 2012 geen positief arbeidsinkomen
Terwijl melkveehouders hun omzet en aanwas fors zien stijgen door de hoge slachtprijzen, is het in de vleesveehouderij kommer en kwel.

Van 2200 terug naar af

Afmester Luc Mauroy: 'We hebben zelf vragen bij de vraag naar vlees'
Nog even en dan zijn ze allemaal leeg, de stallen van Luc Mauroy uit het Waalse Eghezée. Belgiës grootste afmester zet daarmee een punt achter die carrière.

In denktank van elkaar leren

Via een bedrijfseconomische boekhouding krijgt de veehouder toegang tot een bedrijfsleiderskring - serie Economie [: deel 5]
De bedrijfseconomische boekhouding is op de bedrijven van Patrick Fonteyne en Michiel Deroo belangrijk in het dagelijks management.

Bedrijfs- versus gezinsinkomen

Dirk Audenaert: 'Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen geen vergelijkingswaarde' - serie Economie [deel 4]
Een bedrijfseconomische boekhouding is geen fiscale boekhouding. Het arbeidsinkomen, het totale arbeidsinkomen of bedrijfsinkomen en het gezinsinkomen kunnen daardoor voor begripsverwarring zorgen.

Vaste kosten per zoogkoe stijgen

Boekhoudexpert Marc Cools: 'Investeringsdrang bij vleesveehouders is terug van weggeweest' - serie Economie [deel 3]
Door investeringen stijgen de vaste kosten per zoogkoe. De toegerekende afschrijvingen en intresten hebben hun weerslag op het uiteindelijke inkomen uit arbeid.

Variabele kosten per zoogkoe

Dirk Audenaert - 'Een uitgekiend rantsoen verdient meer dan ooit onze aandacht' - serie Economie [deel 2]
Variabele kosten vormen de grootste kostenpost op een gesloten vleesveebedrijf. Uit de omzet en de variabele kosten zijn de kengetallen voersaldo en saldo te berekenen.

Bruto-opbrengst per zoogkoe

Vakmanschap van de vleesveehouder uit zich vooral aan de opbrengstzijde - serie Economie [deel 1]
Uit de bedrijfseconomische boekhouding Tiber blijkt dat de grootste verschillen in inkomen tussen Vlaamse vleesveebedrijven zich situeren aan de opbrengstzijde van het bedrijfsresultaat.

Durven rekenen

Een rendabele afmest is rekenwerk op verschillende onderdelen
De vleesveehouder, die een postitief arbeidsinkomen wil behalen met het afmesten van vleesvee, moet de voerkosten zo laag mogelijk houden.

Onmisbare kengetallen

Technische cijfers geven een kwalitatief beeld van het management
Over het belang van de technische kengetallen van een vleesveebedrijf, met een toelichting per kengetal en de uitkomsten van een simulatiestudie
right