Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

bedrijfseconomie

Bedrijfs- versus gezinsinkomen

Dirk Audenaert: 'Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen geen vergelijkingswaarde' - serie Economie [deel 4]
Een bedrijfseconomische boekhouding is geen fiscale boekhouding. Het arbeidsinkomen, het totale arbeidsinkomen of bedrijfsinkomen en het gezinsinkomen kunnen daardoor voor begripsverwarring zorgen.

Vaste kosten per zoogkoe stijgen

Boekhoudexpert Marc Cools: 'Investeringsdrang bij vleesveehouders is terug van weggeweest' - serie Economie [deel 3]
Door investeringen stijgen de vaste kosten per zoogkoe. De toegerekende afschrijvingen en intresten hebben hun weerslag op het uiteindelijke inkomen uit arbeid.

Variabele kosten per zoogkoe

Dirk Audenaert - 'Een uitgekiend rantsoen verdient meer dan ooit onze aandacht' - serie Economie [deel 2]
Variabele kosten vormen de grootste kostenpost op een gesloten vleesveebedrijf. Uit de omzet en de variabele kosten zijn de kengetallen voersaldo en saldo te berekenen.

Bruto-opbrengst per zoogkoe

Vakmanschap van de vleesveehouder uit zich vooral aan de opbrengstzijde - serie Economie [deel 1]
Uit de bedrijfseconomische boekhouding Tiber blijkt dat de grootste verschillen in inkomen tussen Vlaamse vleesveebedrijven zich situeren aan de opbrengstzijde van het bedrijfsresultaat.

Nieuws

Subsidie voor liquiditeitsadvies

24-03-2010  · 2 reacties

Agrarische bedrijven met financiële problemen kunnen subsidie krijgen voor een bedrijfsconsult van een onafhankelijk adviseur voor doorlichting en advisering.

Per bedrijf minimaal 250 en maximaal 1500 euro subsidie

Nieuws

Botulismevaccin geregistreerd in België

20-08-2009  · 2 reacties

Sinds kort is in België een vaccin tegen botulisme bij runderen beschikbaar op de markt.

Nieuws

Willem Dijkstra, voorzitter van het Nederlandse limousinstamboek, is op zoek naar zoogkoeienhouders die willen meedraaien in een studieclub.

right