Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main

antibioticaresistentie

Gerichtere inzet antibiotica wel broodnodig

Vleesveesector niet de grote boosdoener van antibioticumresistentie
Op het recente tweejaarlijkse vleesveecongres in december 2013 kwam onder meer de problematiek van de antibioticumresistentie aan bod.

Antibiotica op de bon

Nederlandse vleesveehouders morrend aan de slag met nieuwe regelgeving
Met een dierdagdosering van 1 scoort de vleesveehouderij bijzonder laag in antibioticagebruik. Toch ontkomt de sector niet aan de wet- en regelgeving en dus aan extra kosten.

Nieuws

De veterinaire faculteit van de Universiteit Gent heeft een internetapplicatie ontwikkeld die veehouders en dierenartsen toelaat om de hoogte van het antibioticagebruik op het landbouwbedrijf te berekenen en te vergelijken met dat van collega’s. Dat meldt Vilt.

De website ABcheck.nl geeft advies over het verminderen van het antibioticagebruik

Nieuws

Vanaf 1 januari 2012 moet elk vleesveebedrijf in Nederland een bedrijfsspecifiek bedrijfsgezondheidsplan, een bedrijfsbehandelplan en een transparant registratiesysteem voor antibiotica hebben. Ook mag alleen een geborgde dierenarts een veehouder adviseren.

Het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica moet worden geminimaliseerd

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013

Nieuws

De brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat het antibioticagebruik in 2011 met 20 procent moet zijn afgenomen, was niet door minister Gerda Verburg getekend.

Inhoud brief antibioticagebruik kan nog veranderen
right