Sitemenu

donderdag 20 januari 2022
content-main

antibiotica

Steeds meer resistent

Verantwoord antibioticagebruik noodzaak voor stijgende resistentieproblematiek
2 dierenartsen, die tevens als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Merelbeke verbonden zijn, geven commentaar op de problematiek van de antibioticaresi

Nieuws

In 2010 is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderijsector met 12 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het is niet bekend hoeveel rundveehouders hebben bijgedragen aan de antibioticareductie

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV houdt vast aan een reductie van het antibioticagebruik met 50 procent in 2013.

Minister Verburg zet de AID gerichter in op groep dwarsliggende veehouders en dierenartsen

Nieuws

De brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat het antibioticagebruik in 2011 met 20 procent moet zijn afgenomen, was niet door minister Gerda Verburg getekend.

Inhoud brief antibioticagebruik kan nog veranderen

Nieuws

Minister Gerda Verburg neemt maatregelen als veehouders en dierenartsen het antibioticagebruik in 2011 niet met 20 procent terugdringen ten opzichte van 2009.

80% antibiotica verkocht door 5% dierenartsen

Nieuws

Uit cijfers van de Nederlandse veterinaire farmaceutische industrie (Fidin), die gepresenteerd werden op een symposium van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskundige (KNMvD) ove

Nieuws

Veehouders met voedselproducerende dieren kunnen vanaf 1 oktober 2007 volgens de nieuwe Europese regelgeving in principe alleen nog maar diergeneesmiddelen op recept krijgen via de dierenarts.

Nieuws

De gevreesde ziekenhuisbacterie MRSA blijkt overdraagbaar te zijn van de koe op de mens. Dat meldt Resource, het weekblad voor Wageningen UR.

right