Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
content-main

antibiotica

Nieuws

Bio-ingenieurs van de KU Leuven hebben een nieuwe antibacteriële strategie ontwikkeld die bacteriën verzwakt door hun samenwerking te verhinderen en die bovendien niet gepaard gaat met resistentie. 

Zonder hun beschermende slijmlaag kunnen de bacteriën makkelijker gedood worden door antibiotica, ontsmettingsmiddelen of het immuunsysteem

Nieuws

Amerikaanse wetenschappers zijn er in geslaagd een standaard antibioticum zijn werking terug te geven door het te combineren met een zogeheten 'klein molecuul'. Daarmee is mogelijk een belangrijke stap gezet in de strijd tegen de oprukkende antibioticaresistentie.

Mogelijk Amerikaanse doorbraak in antibioticaresistentie

Nieuws

Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel antibiotica er wereldwijd in de dierhouderij omgaat. De data voorspellen een toename van het wereldwijde antibioticagebruik tot 2030 met 67 procent. 

Toename vleesconsumptie aan de basis van verdubbeling gebruik antibiotica in de dierhouderij

Gerichtere inzet antibiotica wel broodnodig

Vleesveesector niet de grote boosdoener van antibioticumresistentie
Op het recente tweejaarlijkse vleesveecongres in december 2013 kwam onder meer de problematiek van de antibioticumresistentie aan bod.

Gezond laag

Met meer inzet op beter management kan antibioticagebruik vleesveehouderij nog minder
Met een dierdagdosering kleiner dan één is de (rood)vleesveehouderij de sector met het laagste antibioticagebruik.

Antibiotica op de bon

Nederlandse vleesveehouders morrend aan de slag met nieuwe regelgeving
Met een dierdagdosering van 1 scoort de vleesveehouderij bijzonder laag in antibioticagebruik. Toch ontkomt de sector niet aan de wet- en regelgeving en dus aan extra kosten.

Aandacht voor antibioticagebruik

Kengetal dierdagdosering in Nederlandse vleesveehouderij bijzonder laag
Vanaf 2012 wordt in Nederland het antibioticagebruik van elk veebedrijf bijgehouden in een database. Uit inventarisatie blijkt dat vleesveehouders weinig naar antibiotica grijpen.

Artritis bij het kalf

Gewrichtsontsteking bij kalf als gevolg van navelontsteking
Tijdens een maandelijks bedrijfsbezoek op een vleesveebedrijf liepen we als gewoonlijk een ronde langs de jonge kalveren. Daarbij viel meteen een jong kalf op met een dikke hak.

Nieuws

In de loop van 2014 krijgen antibiotica voor diergeneeskundig gebruik een taks van het FAGG (het Belgische geneesmiddelenagentschap).

In België komt een heffing voor antibiotica voor diergeneeskundig gebruik

Nieuws

Amerikaanse wetenschappers hebben een antibioticabestandsdeel gevonden die effectief is tegen de multiresistente MRSA-bacterie.

De nieuwe antibiotica is mogelijk werkzaam tegen MRSA en miltvuur
right