Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

aanpassing

Rantsoenaanpassingen

Een koe liegt niet over haar rantsoen: goed is goed, slecht vraagt bijsturing
Een constant rantsoen is het beste voor de koe.

Genetische trends spiegelen aanpak

Het in 2004 door het Belgisch-witbauwstamboek geactualiseerde fokdoel is in het veld geen dode letter gebleven
Het jaar 2004 was met de herformulering van het fokdoel een scharnierjaar in het Belgische-witblauwras. De aanpassingen op basis van diverse marktsignalen werden met succes doorgevoerd.

Nieuws

Het ministerie van LNV heeft de maatregelen voor blauwtong serotype 6 versoepeld. De aanpassing houdt in dat het insluitingsgebied is opgeheven en heel Nederland nu alleen nog beperkingsgebied is.

Nieuws

Nieuws

De voorschriften voor de verwijdering en vernietiging van specifiek risicomateriaal, in de bestrijding tegen BSE, zijn per 26 april 2008 aangepast.

right