Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

605-B Voedersystemen, Voederrantsoenen

Kunstmoeder vervangt zoogkoe

Controle, hygiëne en discipline horen bij kalverdrinkautomaat
Bijzonderheden en ervaringen betreffende het gebruik van de kalverdrinkautomaat in de vleesveehouderij

Opstallen of weiden van Piemontese

Belang uitgebalanceerde voeding bij Italiaanse Piemontese vaak onderschat
Meer dan de helft van de Piemontese zoogkoeien in Italië verblijft het hele jaar door in de stal. Een gesprek volgt met een veehouder die zijn zoogkoeien binnen heeft.

Vroegspenen van dikbilkalveren

"Melk rantsoeneren en speenstarter aanbieden is ideaal"
Het vroegspenen met behulp van een speenstarter is wetenschappelijk nog niet onderbouwd, maar proefondervindelijk heeft vroegspenen van dikbilkalveren op een aantal intensieve bedrijven zijn deugdelij

Intensieve afmesting

Uniek onderzoek legt structuurbehoefte norm voor witblauwe dikbilstieren vast
Uit een Belgisch voederonderzoek bij de intensieve afmesting van witblauwe dikbilstieren blijkt een vaak te lage ruwvoederverstrekking.

Voeding van witblauwe dikbilkoeien

Het scoren van de lichaamsconditie is een waardevol controlehulpmiddel - serie: Veevoeding - deel 4: Koeien
Leeftijd, lichaamsconditie, fysiologische toestand van de koe en opfokmethode van de kalveren bepalen de voederbehoeften van de witblauwe dikbilkoe.

Gezegende ingevingen

Henk Broeders verwerkt vakmanschap van afmesten in eigen label
Broeders Vleesveehouderij te Berkel Enschot maakt jaarlijks 1.000 vleesstieren slachtrijp. Het bedrijf produceert onderscheidend met het recyclingprincipe.

Oase van stilte

Met neusflappen spenen zonder gejodel en gebrul
Iedere zoogkoeienhouder weet: het spenen van kalveren gaat vergezeld van kalvergejodel en koegebrul dat soms dagen kan aanhouden.

Mindere voerkwaliteit

Grenzen aan energiebeperking bij Belgisch Witblauwe zoogkoeien
Wat zijn de gevolgen van kwalitatief en kwantitatief beperkt voeren voor witblauwe zoogkoeien?
right