Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main

603-D-1 Dierziektenpreventie

Truc uit de oude doos

Christian Dohogne: ‘Aanzuren heeft een positief effect op vertering melkeiwitten en op remming ziekteverwekkers’
Veehouders zuren de kalvermelk aan omdat vader en grootvader het deden en daarmee goede resultaten behaalden. Maar het oude gebruik herbergt vandaag de dag meer kennis.

Quarantaine noodzakelijk

Gebrekkige quarantaine brengt risico voor besmetting bvd-virus - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts noemt een voorbeeld uit z'n praktijk van een gebrekkig uitgevoerde quarantaine, waarbij de bescherming niet goed verliep.

Werken aan gezondheid

Nog veel vragen over bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan - uit de dierenartspraktijk
In de vleesveesector is het vanaf januari 2012 verplicht om bij vijf of meer runderen een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan te hebben.

Minimale aanpak tegen virussen

Dierenarts Jef Laureyns: 'De aanpak van virale aandoeningen moet vooral gericht zijn op preventie'
Voor virale aandoeningen is geen antibioticatherapie mogelijk. Het voorkómen van infecties is de best mogelijke oplossing.

Meer preventief klauwbekappen loont

Ziekte van Mortellaro groeiend klauwprobleem op vleesveebedrijven in Vlaanderen
Klauwproblemen komen weinig voor bij vleesvee en worden vooral curatief aangepakt.

Weer naar de wei

Focus voorjaarsbehandeling jongvee op parasieten en mineralen
Aan het begin van het weideseizoen beantwoording door de dierenarts op de vraag hoe het jongvee het beste beschermd kan worden tegen parasieten.

Tegen de stroom in

Natuurlijke kalving als opstap om de wereld met raszuiver Belgische witblauw te veroveren
Afgezien van enkele satellietbedrijven lopen Vlaamse veehouders niet warm voor het project ‘Natuurlijk kalven’ in het Belgisch-witblauwras.

Nooit meer bloedtappen

Na IBR en lepto ook BVD, para-tbc en neospora aan slachtlijn bemonsteren
Vanaf 1 november 2006 worden in Nederland de bloedmonsters bij vleesvee aan de slachtlijn genomen. De voordelen hiervan worden genoemd

Wel vleesvee, minder keizersneden

Werkgroepen buigen zich over natuurlijke kalvingen
Vleesveehouders met verbeterd roodbonten en Belgische witblauwen buigen zich in de zomer van 2007 over de keizersnede: is het mogelijk om rijk bespierd vleesvee te fokken, dat natuurlijk geboren wordt

Maagdarmworm onderschat

Meten pepsinogeenconcentraties nieuwe en goede graadmeter voor besmetting bij jongvee
De pepsinogeenconcentratie in het bloed van kalveren blijkt een goede graadmeter voor maagdarmbesmetting te zijn.
right