Sitemenu

zondag 26 juni 2022
content-main

602-A Diergeneeskunde (algemeen)

Kwaliteit met oog voor maatschappij

Fokdoel verbeterd roodbont gericht op sterk beenwerk en verminderen keizersneden - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar fokkerij
De toekomst van verbeterd roodbont hangt af van de vraag naar kwaliteitsvlees en de wens van de maatschappij om het aandeel keizersneden te verminderen.

Herstel darminvaginatie

Gezond kalf voor voormalig patiënte met darmaandoening - uit de dierenartspraktijk
Complicaties bij een operatie aan de ingewanden van een vaars.

Advisering nog maar weinig gangbaar

Ook bij het houden van vleesvee is een goede veterinaire begeleiding onmisbaar voor een optimale bedrijfsvoering
Goed presterende vleesveehouders streven in hun bedrijfsvoering naar optimale resultaten. De dierenarts kan via diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding helpen deze optimale resultaten te realiseren.

Tekort aan thiamine

Vitamine B1 essentieel in werking van het centrale zenuwstelsel
Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk schrijven vier dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderij.

Persdrang weg?

Vermoedelijk verminderde persdrang bij Belgisch witblauw wetenschappelijk aantoonbaar
Verbeterdroodbontfokkers die werken aan natuurlijke afkalvingen in het ras, hebben vastgesteld dat de persdrang bij hun dikbilkoeien verminderd is tot zelfs weg. Dr.

Naar een dreigend dierenartsentekort?

Nieuwe generatie rundveedierenartsen zet aan tot nadenken over de organisatie van Vlaamse en Nederlandse dierenartspraktijken
Lagere interesse van diergeneeskundestudenten in het specialisme herkauwers zorgt de afgelopen jaren voor een terugval in afstuderende rundveedierenartsen, zowel in Vlaanderen als in Nederland.

Blaasruptuur

Te geconcentreerde urine aanleiding voor scheuren van urineblaas
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een koe met een blaasruptuur schetst dierenarts JohnCampe wat het ziektebeeld is, hoe hij het behandeld heeft en de mogelijke preventiemaatregelen

Stalmanagement

Vuistregels helpen weerkerende problemen te voorkomen - uit de dierenartspraktijk
I.v.m. de voller wordende stallen bij het vorderen van het afkalfseizoen gaat de infectiedruk toenemen. Met het oog hierop geeft een dierenarts 8 tips voor een goed stalmanagement

Vals alarm

Verscherpte aandacht vleeskeurder basis van hogere lintwormstatistiek
Ingegaan wordt op de achtergronden van een verhoogde constatering van het aantal lintwormaantastingen in runderkarkassen
right