Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main

602-D Veterinaire farmacologie en anesthesiologie

Gerichtere inzet antibiotica wel broodnodig

Vleesveesector niet de grote boosdoener van antibioticumresistentie
Op het recente tweejaarlijkse vleesveecongres in december 2013 kwam onder meer de problematiek van de antibioticumresistentie aan bod.

Gezond laag

Met meer inzet op beter management kan antibioticagebruik vleesveehouderij nog minder
Met een dierdagdosering kleiner dan één is de (rood)vleesveehouderij de sector met het laagste antibioticagebruik.

Plotse bloeding

Herstel van bloeding aan de hand van een bloedtransfusie - uit de dierenartspraktijk
Dankzij het tijdig toedienen van 5 liter bloed kon een vleeskoe gered worden, nadat het dier 9 dagen ervoor een keizersnede had ondergaan.

Goede aanpak ringschurft

Afgedankte smeerolie niet geschikt voor behandeling schimmelinfectie - uit de dierenartspraktijk
Tot zijn verbazing zag de dierenarts dat de vleesveehouder zijn dieren met ringschurtft behandeld had met afgewerkte smeerolie. Dit type behandeling werd vroeger wel vaker waargenomen.

Antibiotica op de bon

Nederlandse vleesveehouders morrend aan de slag met nieuwe regelgeving
Met een dierdagdosering van 1 scoort de vleesveehouderij bijzonder laag in antibioticagebruik. Toch ontkomt de sector niet aan de wet- en regelgeving en dus aan extra kosten.

Aandacht voor antibioticagebruik

Kengetal dierdagdosering in Nederlandse vleesveehouderij bijzonder laag
Vanaf 2012 wordt in Nederland het antibioticagebruik van elk veebedrijf bijgehouden in een database. Uit inventarisatie blijkt dat vleesveehouders weinig naar antibiotica grijpen.
right