Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

412-A Natuurbeheer (algemeen)

Natuurbegrazing als kans

Marten Koiter verruilt zijn melkkoeien voor Deense hoornloze herefords - bedrijfsreportage
Met 45 ha akkerbouw, 127 ha gras- en natuurland en zo’n 190 herefords is het bedrijf van Marten Koiter in Eexterzandvoort eigenlijk een modern gemengd bedrijf.

Natuur gaat altijd voor

Koeien horen thuis in historisch Drents cultuurlandschap - serie natuurbegrazing
De Drentsche Aa is een nationaal park met een uniek beek- en esdorpenlandschap. Boswachter van Staatsbosbeheer Kees van Son koestert het cultuurhistorisch landschap.

Ten dienste van weidevogels

Bijzondere veenweiden kortgehouden door Aberdeen Angus - serie natuurbegrazing - deel 5: Veenweidegebied
Net boven Amsterdam bevindt zich één van Nederlands meest bijzondere nationale landschappen: Laag Holland, de natte veenweiden van de Zaanstreek.

Zelfredzame Salers voor extensieve begrazing

In Wallonië is het aandeel van het ras Salers voor natuurbegrazing groeiend
Twee indrukwekkende hoorns maken deel uit van de identiteit van de dieprode Franse salers. Het vee kenmerkt zich door vlot afkalven en is opvallend zelfredzaam.

Sierlijke natuurgrazers

Peter Mabesoone verkoopt vlees van zijn piemonteserunderen vanaf het erf - bedrijfsreportage
Met natuurbegrazing en thuisverkoop van vlees zoekt Peter Mabesoone uit Aardenburg naar een duurzame ontwikkeling van zijn bedrijf. Antibiotica houdt de fokker bewust buiten de deur.

Fraai en functioneel natuurbeheer

Schotse-hooglandrunderen in stroomdalgebied zijn natuurbeheerders met vier poten - serie Natuurbegrazing - deel 4: Ruige graslanden
Beter dan door de Schotse-hooglandrunderen van Rudolf Horst en Ankelien Wielinga kan het stroomdalgebied van de Drentsche Aa eigenlijk niet beheerd worden.

Uitkerkse driehoek

Natuurbegrazing op zilte graslanden bewaart geschiedenis, flora en fauna - serie Natuurbegrazing - deel 3: Zilte graslanden
De Uitkerkse Polder herbergt een uniek driehoeksverband: geschiedenis, fauna en flora. Veeboeren helpen de natuurvereniging bij de conservering ervan. Dat doen ze door natuurbegrazing met hun rundvee.

Hoogwatervrees

Een kudde rode geuzen werkt mee aan de waterhuishouding in Munnikenland - serie natuurbegrazing - deel 2: Uiterwaarden
In Munnikenland, waar Maas en Waal samenkomen, wordt 500 hectare ingericht voor rivierdynamiek. Nevengeulen geven ruimte voor waterberging bij hoogwatersituaties (zoals in 1995).

Gestuurde duinbeheerders

Piemonteses en Galloways in natte duinvalleien - serie natuurbegrazing - deel 1: Duingebied
Hans Stark onderhoudt het duinvalleiengebied met Piemonteses, Galloways en schapen op het eiland Texel. Het doel ervan is om ’vergrassing’ en ‘verwilging’ tegen te gaan van het gebied.

Verbreding op Texel

Maarten Hoogenbosch en Veronne Koot profiteren met Charolais van toeristen
In 1989 koos Maarten Hoogenbosch al voor Charolaiskoeien voor zijn vleesveebedrijf, vanwege het goedgezinde karakter voor het grazen in openbare natuurgebieden.
right