Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

302-A Landbouwtechniek (algemeen)

Gewikt en gewogen

Weeg- en behandelruimten, vluchtwegen en de afkalfbox in een goed stalconcept
Bij plannen voor nieuwbouw of voor een verbouwing komt arbeidsgemak meer en meer centraal te staan, net als de eigen veiligheid.

Voorkeur voor rond of vierkant

Veehouders kiezen weinig bewust, de keus van de loonwerker telt zwaarder
Toeval en gemak bepalen in sterke mate de keuze voor ronde of vierkante balen. De (kleine) verschillen in bewaarkwaliteit of prijs zijn daaraan ondergeschikt.

Nieuwe kans vloeibare kunstmest

Spaakwielbemester en meer stabiele meststof moeten stikstofbenutting verhogen
Bemesten met vloeibare kunstmest wil maar geen grote vlucht nemen. Hoge kosten en stikstofverlies door vervluchtiging werpen een schaduw over de in potentie gunstige werking.
right