Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

215-D Agrarische bedrijfseconomie

Dubbele boodschap

CRV-jongeren vleesvee kregen goed en minder goed nieuws te verteren
Tijdens de jaarvergadering van de CRV-jongeren vleesvee benaderde bedrijfsvoorlichter Jan de Sadeleer de rentabiliteit in de zoogkoeienhouderij vanuit diverse invalshoeken.

Vleesveehouderij vraagt veel veerkracht

Tachtig procent van de bedrijven haalt in 2012 geen positief arbeidsinkomen
Terwijl melkveehouders hun omzet en aanwas fors zien stijgen door de hoge slachtprijzen, is het in de vleesveehouderij kommer en kwel.

Visies uit het veld

Beter financieel bewustzijn van vleesveehouders moet sector uit hobbysfeer halen - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar adverteren
Samen met 4 agribusinessbedrijven, die actief zijn in de vleesveehouderij, wordt vooruit gekeken. Opvallend is dat alle vier de bedrijven wijzen op het belang van rendement.

Meer zakelijkheid

Piet Vanthemsche: 'Wij moeten ons bundelen in producentengroeperingen' - VeeteeltVlees 10 jaar - 10 jaar portretten
Piet Vanthemsche, de voorman van de Belgische Boerenbond, voorziet een vleesveeketen die zakelijker en professioneler zal worden. En boeren houden de vinger aan de pols via producentengroeperingen.

Toekomst is tweeledig

Jules Lancier: 'Onze vleesveebedrijven hebben twee rassen nodig'
De wereldwijd stijgende vraag naar dierlijke eiwitten doet ook veel vleesveehouders hopen op een betere toekomst. Maar rundvlees van Belgische witblauwen wordt nauwelijks geëxporteerd.

Bruto-opbrengst per zoogkoe

Vakmanschap van de vleesveehouder uit zich vooral aan de opbrengstzijde - serie Economie [deel 1]
Uit de bedrijfseconomische boekhouding Tiber blijkt dat de grootste verschillen in inkomen tussen Vlaamse vleesveebedrijven zich situeren aan de opbrengstzijde van het bedrijfsresultaat.
right