Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

212-M-7 Handelssector

Buiten platgetreden paden

Belfurn Angus profileert zich te midden van witblauw en West-Vlaams rood - special Angus
Met zijn black-angusvee is Patrick Vanderhaeghe een vreemde eend in het Vlaamse vleesveegebeuren.

Witblauwen als nieuwe bewoners van Namibië

Afrikaanse veehouder Alfred Dippenaar importeert embryo's uit België
Als eerste veehouder in zuidelijk Afrika importeerde Alfred Dippenaar embryo’s van Belgisch witblauwen.

Met vertrouwen dekstier aankopen

COT-coördinator Henk Tessemaker - 'Met de binnenbekkenmetingen willen we vooroplopen'
De eerste lichting jonge, gezonde dekstieren met stamboom en met cijfers voor groei, exterieur, karakter en binnenbekkenmeting uit de centrale opfok te Toldijk gaat april 2011 onder de veilinghamer.

Uitweg zoeken in export

Veehouders met Belgisch-witblauwvee hebben nood aan nieuwe nichemarkten in het buitenland om hun postitie op de thuismarkt veilig te stellen
Luc Battel is van alle markten thuis. Op hoofdlijnen geeft deze internationale vleestrader de vleestendensen in de groeilanden weer en analyseert hij de positie van het stukje Belgisch-witblauwvlees.

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser, aanbod eiwit relatief ruimer
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de te verwachten verschuivingen in de aanvoer van producten voor de veevoedermarkt

Tussen folklore en economie

Naast prijsvorming is modernisering en creativiteit nodig voor bestaansrecht veemarkt
Betrokkenen geven hun mening over het bestaansrecht van de veemarkt in België en Nederland; verder worden in 't kort ontwikkelingen geschetst in de rest van Europa

Complexe rundvleesmarkt

Joris Coenen: "Veehouders hebben weinig macht over vleesmarkt"
Jaarlijks presenteert de Gira Meat Club de resultaten van zijn wereldwijde studie over de marktvooruitzichten voor vlees op korte termijn.

Vleesproductie exportgericht

Traceerbaarheid vee en grotere verwerkingscapaciteit basis voor meer gedifferentieerde export - de wereld rondom ons: Vleesvee in Canada - deel 2
De helft van de Canadese vleesproductie wordt geëxporteerd naar een beperkt aantal landen.

"Wij doen niet in fout vlees"

Jack van Messel verschuift import rundvlees van Brazilë naar Uruguay
Sinds Brazilië in de ban is gedaan door Brussel heeft importeur Jack van Messel de aankoop gedeeltelijk verlegd naar rundvlees uit Uruguay.
right