Sitemenu

woensdag 25 november 2020
content-main-left

Nieuws

Dit jaar werd er in Nederland aanzienlijk minder soja geteeld dan in 2019. Ook in Europa daalde de productie van soja.

Het areaal ‘nedersoja’ daalde van 476 naar 132 hectare, zo blijkt uit cijfers van CBS.

De daling van het areaal sojabonen treedt op in de hele Europese Unie. In 2019 daalde de oppervlakte reeds met 6,2 procent naar 896 duizend hectare en ook in 2018 werden al minder sojabonen gezaaid dan in het jaar ervoor. Met oppervlaktes van respectievelijk 173, 164 en 154 duizend hectare zijn Italië, Frankrijk en Roemenië de grootste producenten van soja in Europa.

9100 hectare eiwitgewassen

In totaal werd er in Nederland dit jaar circa 9100 hectare eiwithoudende gewassen geteeld, zo blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Dit is ongeveer een half procent van het totale areaal aan landbouwgewassen. Het gaat hierbij niet alleen om voedergewassen, maar ook om groenbemesters en gewassen voor menselijke consumptie.

Luzerne is, met een oppervlakte van circa 7500 hectare, veruit het belangrijkste gewas. Hoewel het aantal bedrijven dat luzerne teelde met 55 steeg tot 1165, daalde het totale areaal met 1 procent.

De oppervlakte veldbonen groeide in 2020 met 143 hectare naar 1.092 hectare.

Ook het areaal niet-bittere lupinen nam toe: van 58 naar 100 hectare.

Het areaal veldbonen in Nederland steeg dit jaar met 143 naar 1092 hectare
Het areaal veldbonen in Nederland steeg dit jaar met 143 naar 1092 hectare
right