Sitemenu

woensdag 8 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Medio februari komt het klimaatvriendelijk mengvoerassortiment Durafeed op de Belgische markt voor het Belgisch-witblauwras. Dit is een antwoord van de veevoerbranche op het klimaatvraagstuk.

Durafeed is de verzamelnaam voor een nieuw gamma ‘klimaatvriendelijk’ mengvoer van opfok tot afmest dat de Belgische veevoerproducent Aveve heeft ontwikkeld volgens het duurzaamheidsconcept Euroclim.

‘Het voer is niet alleen qua grondstofsamenstelling klimaatvriendelijk’, zegt Aveve-vleesveespecialist Anne Vandelannoote. ‘De witblauwen stoten er ook 30 procent minder methaangas mee uit. De groeiprestaties en kostprijs blijven daarbij gelijk aan het conventionele mengvoer.’

Unieke combinatie

‘Het Belgisch-witblauwras is niet alleen het efficiëntst in productie van alle vleesrassen ter wereld, het ras wordt met dit mengvoer wellicht ook het meest klimaatefficiëntst per kilogram product’, aldus nog Vandelannoote. ‘Deze unieke combinatie van ras en voer tackelt hiermee alle vooringenomenheid van onder andere klimaatlobbyisten en vegetariërs rond de rundvleesproductie.’

In het maartnummer van VeeteeltVlees volgt een uitgebreider artikel over het Euroclim-concept en het Durafeed-gamma.

De witblauwen stoten met het Durafeed-gamma 30 procent minder methaangas uit
De witblauwen stoten met het Durafeed-gamma 30 procent minder methaangas uit
right