Sitemenu

dinsdag 27 oktober 2020
content-main-left

Nieuws

De brochure voeding van runderen van het Belgisch witblauw ras is geactualiseerd. Ook het rantsoenberekeningsprogramma is grondig herwerkt. 

De brochure en het rantsoenberekeningsprogramma met handleiding zijn te downloaden op www.vlaanderen.be/landbouw/vleesvee. De brochure is ook te verkrijgen via: voorlichting@lv.vlaanderen.be

Brochure voeding

Op basis van een ruime dataverzameling bij vrouwelijk jongvee en zoogkoeien heeft Leo Fiems, onderzoeker bij ILVO-Dier, de behoeftenormen van vrouwelijk jongvee en koeien van het Belgisch Witblauwe ras herberekend. Deze herberekening is het voorwerp van de herwerkte brochure voeding.

Rantsoenberekeningsprogramma

Ook het rantsoenberekeningsprogramma dat vanaf 2012 op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij te downloaden is, is zowel inhoudelijk als structureel grondig herwerkt. Nu is het ook mogelijk om de kostprijs van het rantsoen te berekenen. Ook de krachtvoederwaardeprijs van de verschillende voedermiddelen en van het rantsoen zijn berekenbaar waardoor de landbouwer voedermiddelen met elkaar kan vergelijken. Verder houdt het programma ook rekening met de nieuwe behoeftenormen van vrouwelijk jongvee en zoogkoeien.

De brochure voeding en het rantsoenberekeningsprogramma is geactualiseerd
De brochure voeding en het rantsoenberekeningsprogramma is geactualiseerd
right