Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Belbeef, de interprofessionele organisatie voor de Belgische rundvleessector, heeft op basis van de informatie van 3549 rundveebedrijven de meest recente resultaten van zijn sectorbrede duurzaamheidsmonitor bekend gemaakt.

De duurzaamheidsmonitor van Belbeef werd in 2019 opgestart met als doel om de inspanning van rundveehouders naar duurzaamheid in beeld te hebben. Op basis van 45 concrete initiatieven worden daarbij alle acties die de rundveesector naar duurzaamheid onderneemt, in kaart gebracht. Daarin zijn energie, water, CO2, natuur en omgeving daarin belangrijke onderdelen.
Tom De Winter van Belbeef. ‘Op basis van de cijfers die we vandaag communiceren zullen we de verdere verduurzaming van de rundveesector in België de komende jaren verder in kaart brengen en stimuleren.’

Voorkeur voor eigen of lokaal product

Uit het recente rapport blijkt zo dat 7 op 10 rundveehouders CO2 vast houden in de bodem en op die manier een bijdrage levert in het klimaathoofdstuk. Zij doen dit onder meer door het aanhouden van blijvend grasland, het aanwenden van stalmest of gecertifieerde compost op akkerland. Net minder dan de helft van de veehouders (48,4%) werkt met eigen of lokaal geproduceerd voeder in de vorm van eigen granen, grasklaver. Bijna een op twee (44,6%) geeft de voorkeur aan bijproducten uit de voedingsindustrie zoals bierdraf, bietenpulp of  groenteresten.
Ook is er veel aandacht voor het afbouwen van de afhankelijkheid van grondwater. Meer dan de helft (53,8%) gebruikt alternatieve waterbronnen zoals regenwater, oppervlaktewater en reinigingswater. Een kwart heeft ondertussen geïnvesteerd in duurzame energie als zonnepanelen.

Instant houden grasland

Ook is er een grote aandacht voor natuur en omgeving. Ongeveer de helft (47,8%) van alle rundveehouders draagt bij tot het onderhoud en het in stand houden van natuurweiden via begrazing of maaien. Bijna drie op de vijf rundveehouders (58,9%) draagt bij tot het in standhouden van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden (bv. Poldergraslanden) door een groot aandeel blijvend grasland aan te houden op hun bedrijf.
Ook de lokale fauna staan hoog op de prioriteitenlijst. Zeven op de tien rundveehouders (69,7%) houdt de zwaluwnesten, vleermuizenpopulatie en/of uilenpopulatie in stand.

In de veestapel zijn er veel inspanning in een preventief handelen en gerichte aanpak. Een ruime meerderheid van de Belgische rundveehouders (81%) werkt met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts.

 

Het instant houden van graslanden is een van de initiatieven die de rundveehouderij neemt in het kader van duurzaamheid (foto Belbeef)
Het instant houden van graslanden is een van de initiatieven die de rundveehouderij neemt in het kader van duurzaamheid (foto Belbeef)
right