Sitemenu

dinsdag 20 oktober 2020
content-main-left

Nieuws

Waalse minister van Dierenwelzijn Céline Tellier en landbouwminister Willy Borsus laten een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren over de mogelijkheden van het thuis slachten op Waalse veebedrijven. Ze hebben hiervoor een budget van 100.000 euro vrijgemaakt.

De studie heeft als doel om de ontwikkelingsmogelijkheden voor slachting op boerderijen in Wallonië per diersoort helder te maken. Er wordt ook onderzocht of het klassieke slachthuismodel en de slachtmethoden op de boerderij complementair kunnen zijn.

Technische en econonomische haarlbaarheid

‘Het is belangrijk om de economische en operationele haalbaarheid van het slachten op de boerderij te objectiveren om te zien of deze techniek economisch duurzaam is’, stelt landbouwminister Borsus. 'Als gevolg van de daling van het aantal slachthuizen in Wallonië, zou het slachten op de boerderij een alternatief kunnen zijn als het economisch haalbaar blijkt.’

De studie zal worden uitgevoerd in overleg met alle betrokken partijen in Wallonië, onder  meer vertegenwoordigers van landbouwers (FWA, FUGEA, UNAB), slachthuizen (FEBEV, VIP), de vereniging Diversiferm, AFSCA, het College van producenten en de Waalse overheidsdienst.

 

 

Onder andere door de daling van het aantal slachthuizen in Wallonië kan het slachten op de boerderij een alternatief zijn
Onder andere door de daling van het aantal slachthuizen in Wallonië kan het slachten op de boerderij een alternatief zijn
right