Sitemenu

dinsdag 27 oktober 2020
content-main-left

Nieuws

Doordat de prijzen voor de betere dieren (S, E) de voorbije maanden aantrokken, kent de rendabiliteit van de vleesveesector een opwaartse trend. Dat is vast te stellen in de vleesveebarometer waarvan Boerenbond melding maakt op haar website.

De rendabiliteit van de vleesveesector was de voorbije jaren bijzonder zwak, bedrijven verdwenen en het aanbod van runderen daalde. De corona-crisis zorgde echter voor een kentering, onder meer in hoeveverkoop, thuisverbruik maar ook in de verkoop via de lokale aanbieders als buurtwinkels en slagers.

Aantrekkende prijzen

De vleesveebarometer geeft de rendabiliteit weer van een gemiddeld en gesloten zoogkoeienbedrijf relatief weer. In het derde kwartaal 2020 is deze barometer verder gestegen tot 100,4% ten opzichte van de referentieperiode, zijnde de gemiddelde rentabiliteit van de laatste vijf jaar.
Sinds midden maart zijn voornamelijk de prijzen van dikbilstieren gestegen tot een huidig niveau van 5,20-5,30 euro per kilo geslacht. De prijs voor koeien steeg ook, maar minder sterk, tot een niveau van 4,70-4,90 euro per kilo geslacht.
De prijzen voor krachtvoer bleven vrij stabiel, de strokosten zijn door de beperkte oogstopbrengst gestegen.
Boerenbond verwacht dat dit najaar, voornamelijk door het beperktere aanbod en het verhoogde thuisgebruik dat de prijzen vermoedelijk niet al te zullen sterk dalen.

De prijs voor koeien steeg de voorbije maanden tot een niveau van 4,70-4,90 euro per kilo geslacht
De prijs voor koeien steeg de voorbije maanden tot een niveau van 4,70-4,90 euro per kilo geslacht
right