Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Vier actoren in de Nederlandse vleesveesector hebben de Stichting VleesveeNL opgericht. Met deze nieuwe stichting willen de oprichters – de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland – waar mogelijk samen de belangen van de sector vertegenwoordigen. 

Begin 2017 werden al gesprekken opgestart omtrent de oprichting van VleesveeNL. De initiatiefnemers meenden dat de belangen van de vleesveesector te versnipperd behartigd werden.

Fosfaatrechten aanleiding

‘Het actuele fosfaatdebat is mede de aanleiding van de stap die we nu zetten’, geeft Jacco Keuper als kersverse voorzitter van VleesveeNL aan. ‘Met de oprichting van VleesveeNL willen we de onderhandelaars in Den Haag een duidelijk mandaat geven om de Nederlandse zoogkoeienhouderij vrij van fosfaatrechten proberen te houden.’
In de toekomst wil de nieuwe samenwerkingsorganisatie namens de vleesveesector de gesprekspartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Verder richt VleesveeNL zich op thema’s als afzet, promotie, informatievoorziening en kwaliteitsverbetering van Nederlands rundvlees. 

Laagdrempelig opgebouwd

‘We hebben eerst het huis gebouwd dat de stichting nu is’, verduidelijkt Keuper. ‘In de nabije toekomst gaan we met de stichting zo goed mogelijk invulling geven aan dat huis. Naast het fosfaatdebat zullen dan ook andere belangrijke thema’s voor de vleesveeketen invulling krijgen.’
Omtrent de financiering van VleesveeNL is de voorzitter duidelijk. De vier oprichters hebben gezorgd voor het nodige startkapitaal en ook de nodige logistiek zullen ze ondersteunen. ‘We willen onze organisatie vooral met lage kosten en veel inzet opbouwen’, stelt voorzitter Keuper. ‘In de toekomst kunnen we eventueel onze werking verder uitbouwen met subsidies en giften. Maar de marges in de vleesveehouderij zijn momenteel zo laag dat we onze werking ook laagdrempelig willen houden.'
Momenteel zijn 2500 van de 4100 vleesveehouders georganiseerd.

Bestuur aangesteld

In het bestuur zijn vertegenwoordigd:

de heer Jacco Keuper vleesvee-integraties voorzitter
de heer Niels Mureau LTO Nederlandsecretaris
de heer Focko Zwanenburg  Federatie Vleesveestamboeken  penningmeester
de heer Jos Bolk   Federatie Vleesveestamboeken bestuurslid
de heer Wouter HartendorfLTO Nederlandbestuurslid
de heer Jules Rojervleesvee-integraties bestuurslid
de heer Henk BlekerVee&Logistiek Nederland       bestuurslid
de heer Derk Jan KuenenVee&Logistiek Nederland     bestuurslid

 

 

Voorzitter Jacco Keuper (links) en penningmeester Focko Zwanenburg hebben net de oprichtingsakte van VleesveeNL ondertekend bij de notaris
(foto: VleesveeNL, Jos Zegers)
Voorzitter Jacco Keuper (links) en penningmeester Focko Zwanenburg hebben net de oprichtingsakte van VleesveeNL ondertekend bij de notaris (foto: VleesveeNL, Jos Zegers)
right