Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Beter melk- dan vleesvee in natuurgebied

07-04-2009  · 2 reacties

Vanuit economisch oogpunt is melkvee aantrekkelijker dan vleesvee voor het beheer van gebieden met natuurlijke handicaps, zoals veenweidegebieden en beekdalen. De handicaps hebben vooral betrekking op waterbeheer en inrichting van het buitengebied. De natuurkwaliteit is naar verwachting gelijk bij beheer met vleesvee.
Natuurbeheer met melkvee is met name aantrekkelijk voor ondernemers met weinig (eigen) kapitaal, omdat ze niet of weinig hoeven te investeren in grond en huisvesting. Dit concludeert de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit en Researchcentrum in het project Koe & Cultuur.
Het rendement van natuurbeheer met melkvee is voor verschillende bedrijfssituaties doorgerekend. Download hier het rapport waarin de bedrijfssituaties zijn doorgerekend.

Beter melkvee in gebieden met natuurlijke handicaps

right