Sitemenu

dinsdag 28 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Het akkoord neemt de strenge principes over uit de tijdelijke instructies van minister van leefmilieu die sinds mei 2021 van kracht waren na de rechterlijke uitspraak. Het politiek stikstofakkoord moet na het openbaar onderzoek nog in nieuwe wetgeving worden omgezet. 

Voor hervergunningsdossiers voorziet het akkoord dat Vlaamse veebedrijven zich moeten inschrijven in de generieke emissiereducties. Dat betekent dat rundveehouders niet meer de 30 procent reductie van de richtlijn moeten realiseren, maar slechts 5 procent.

Op sectorniveau is er een reductieverplichting van 15 procent. Aangezien er wordt gerekend met 2015 als referentiejaar komt dat concreet neer op een inspanning van 7,7 procent voor de vleesveehouders en 23,7 procent voor melkveebedrijven. Voor de kalverhouders gaat het om een reductie van 20 procent. 

Nieuwe activiteiten

Van de stikstofneerslag uit Vlaamse bronnen is 78% afkomstig van de landbouw, 15% van verkeer en 4% van de industrie. De stikstofuitstoot tussen de sectoren is ook verschillend in type: ammoniak of NOx.  In de landbouw is de emissie onder de vorm van ammoniak en in de industrie en het transport onder de vorm van NOx. NOx valt verder van de uitstootbron dan ammoniak, soms tot 1000 km ver. 

Landbouwers die een vergunning aanvragen voor een nieuwe activiteit zoals uitbreiding of een nieuw project, kunnen die - zonder een gedetailleerd onderzoek naar de effecten op natuur - alleen krijgen als hun stallen minder dan 0,025 procent ammoniak bijdragen aan de kritische depositie drempel van een natuurgebied. Voor ­industrie of wegenbouw ligt de drempel voor een nieuw project op 1 procent NOx. 

Dit verschil in behandeling tussen de landbouwsector en de industrie is onder meer ook het gevolg van de reductie-inspanningen van de afgelopen jaren. Die is fors geweest in de industrie en transportsector. De totale NH3-emissie in Vlaanderen door de landbouw nam af met 31 % in de periode 2000-2019. Maar de grootste vooruitgang werd geboekt in de periode 2000-2007 en stagneert sindsdien.

Zal deze ongelijke behandeling de toets door de rechter doorstaan? Bovendien zegt de rechtspraak: ‘geen impact is geen impact’. Ook dus geen 1 procent of 0.025 procent. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bij hervergunning is er een reductieverplichting voor de vleesveehouders van 7.5 procent
Bij hervergunning is er een reductieverplichting voor de vleesveehouders van 7.5 procent
right