Sitemenu

woensdag 29 juni 2022
content-main-left

Nieuws

‘Een zware mokerslag voor onze familiale bedrijven en hun gezinnen’. Met deze bewoordingen reageert Boerenbond op het vandaag bereikte stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

Hoewel veel details nog niet bekend zijn is het volgens Boerenbond wel duidelijk dat veehouders zeer moeilijke tijden tegemoet gaan. Zo moeten zogenaamde ‘rode bedrijven’ vervroegd sluiten en wordt de ontheffing van nulbemesting in groene bestemmingen in natuurgebied versneld teruggedraaid. ‘Hiermee komt de regering terug op gemaakte afspraken. Dit is gewoonweg contractbreuk’, reageert voorzitter Sonja de Becker. 

Onderscheid landbouw en industrie

Volgens Boerenbond biedt het vergunningenkader de komende jaren geen enkel perspectief voor de ontwikkeling van de bedrijven van jonge landbouwers. Bovendien krijgen veehouders zware reductiedoelen opgelegd zonder dat doorgerekend is wat hiervan de sociaaleconomische impact is. Tenslotte is het volgens Boerenbond nog maar de vraag of de oplossingen in het akkoord juridisch houdbaar zijn. De belangenbehartiger doelt hiermee onder andere op het onderscheid dat in de vergunningverlening wordt gemaakt tussen de depositie vanuit de industrie en depositie vanuit de landbouw.

Opkoopregeling en investeringsbudget

Boerenbond ziet in het bereikte akkoord evenwel ook enkele positieve punten. Zo komt er een vrijwillige opkoopregeling voor bedrijven met zware impact op natuurgebieden. Ook maakt de regering investeringsbudget vrij om de landbouw in Vlaanderen te helpen om verder te verduurzamen. Daarnaast is in de akkoord voorzien in de rechtszekerheid voor bedrijven waarvan de vergunning afloopt tijdens de verdere uitwerking van het stikstofakkoord. Bedrijven die een bijkomende stikstofuitstoot realiseren kunnen hervergund worden, als zij voldoen aan de opgelegde reductie.

Doodvonnis jonge boeren

Ook Groene Kring, de belangenbehartiger van Vlaamse jonge boeren, is zwaar teleurgesteld in het bereikte akkoord. ‘Er is in geen enkel geval een evenwicht tussen depositiedaling en ontwikkelingskansen voor bedrijven. De zogenaamde impactdrempels liggen zo laag dat er een quasi vergunningstop geldt. Dit akkoord betekent een doodsvonnis voor een volledige generatie jonge boeren’, aldus Groene Kring in een persverklaring.

Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het stikstofakkoord is te lezen op de Vlaamse nieuwssite Vilt.

Volgens Boerenbond biedt het bereikte stikstofakkoord de komende jaren geen perspectief voor de ontwikkeling van bedrijven van jonge landbouwers
Volgens Boerenbond biedt het bereikte stikstofakkoord de komende jaren geen perspectief voor de ontwikkeling van bedrijven van jonge landbouwers
right