Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
content-main-left

Nieuws

Op vrijdag 14 januari ging het openbaar onderzoek over het Vlaams GLB  van start. Dit is een belangrijke stap in de opmaak van het Vlaams strategisch GLB-plan 2023-2027.

Het Vlaamse strategisch plan had eigenlijk al op 31 december 2021 moeten ingediend zijn bij de Europese Commissie. Samen met acht andere lidstaten wordt hiermee de Europese deadline overschreden. 

Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen, dus tot 14 maart, en is een publieke consultatie over het ontwerp van strategisch plan en het ontwerp milieu-effectenrapport.

Na het openbaar onderzoek zullen de laatste knopen ontward moeten worden door de Vlaamse regering, waarna het plan klaar is om in te dienen bij de Europese Commissie.

Op Europees niveau dient nog een procedure van minstens 6 maanden gelopen te worden, waardoor het kort dag zal zijn om alles klaar te krijgen op 1 januari 2023.

Wie zich wil verdiepen in wat voorligt, klik hier

Het openbaar onderzoek over het Vlaams strategisch plan duurt tot 14 maart 2022
Het openbaar onderzoek over het Vlaams strategisch plan duurt tot 14 maart 2022
right