Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Het verminderen van de stikstofuitstoot zal niet vanzelf leiden tot een betere natuurkwaliteit. Hiervoor is onder andere ook herstel van de calciumstatus nodig, stelt adviesbureau Eurofins.

'Verlies van biodiversiteit in natuurgebieden is een complex probleem met meerdere oorzaken. Naast stikstof spelen de calciumstatus, de pH van de bodem en de effectiviteit van het klei-humus-complex een rol', vertelt Arjan Reijneveld, productmanager Agro bij Eurofins.

Calcium spoelt uit

Vermindering van biodiversiteit wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan verzuring van de bodem. Dit vindt plaats wanneer zwavel (in de vorm van sulfaat) en stikstof (in de vorm van nitraat) uitspoelen. Hierbij wordt onder andere calcium uit de bodem gebonden en meegenomen. Calcium is in de bodem onder andere aanwezig in de vorm van kalk. Daarnaast zit calcium gebonden aan klei en organische stof in het klei-humuscomplex. In een verzuurde bodem is de capaciteit van het klei-humuscomplex om calcium te binden laag, waardoor er meer uit kan spoelen.

Calciumtekort oorzaak botontkalking

Een tekort aan calcium is schadelijk voor de biodiversiteit. Planten hebben calcium nodig om te groeien. Maar als er weinig calcium vanuit de bodem vrijkomt, is er ook te weinig beschikbaar in de kringloop voor mens en dier. Dit leidt onder andere tot botontkalking bij vogels en zwakke eierschalen.

Herstel calcium nodig

'Als gevolg van de doorgaande verzuring is in bodems van veel bos- en natuurgebieden weinig calcium beschikbaar, onder ander vanwege een lage capaciteit van het klei-humuscomplex', vertelt Reijneveld. 'Dit herstelt niet vanzelf. Verminderen van de stikstofneerslag op natuurgebieden is dan ook niet voldoende voor verbetering van de natuur. Hiervoor is op veel plaatsen een herstelronde met calcium nodig.'

In veel natuurgebieden is een herstelronde met calcium hard nodig, volgens Eurofins
In veel natuurgebieden is een herstelronde met calcium hard nodig, volgens Eurofins
right