Sitemenu

dinsdag 24 mei 2022
content-main-left

Nieuws

‘Introduceer een ‘Agri-autoriteit’, een krachtig samenwerkingsverband tussen agrarisch bedrijfsleven en overheid om het maatschappelijk draagvlak en verdienvermogen voor de sector te versterken.’

Dit is een van de dertig suggesties voor een nieuw regeerakkoord van LTO Nederland en een aantal grote coöperaties. Ze presenteren hun aanbevelingen in een open brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid.

Onder een Agri-autoriteit verstaan de ondertekenaars van de brief een organisatie waarin overheid en agrarisch bedrijfsleven op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken. Door samen verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van problemen zou de tegenstelling tussen overheid en sector doorbroken kunnen worden. Bovendien zou met deze samenwerking onrealistisch ‘tekentafelbeleid’ voorkomen kunnen worden.

Ruimte voor prijsafspraken

Om het verdienvermogen van boeren en tuinders te versterken zou er meer wettelijke ruimte moeten komen voor prijsafspraken ten behoeve van verduurzaming, Ook moet de overheid paal en perk stellen aan oneerlijke handelspraktijken.

Geen vleestaks

De partijen die de brief hebben ondertekend zijn tegen een vlees- en suikertaks. De opbrengst van een eventuele ecotaks zou ingezet moeten worden voor verduurzaming van de sector. Een dergelijk ‘transitiefonds’ zou beheerd moeten worden door de Agri-autoriteit.

Een eventuele CO2-taks zou op Europees niveau geregeld moeten worden. Dit zou de positie van Nederlandse boeren versterken, omdat zij voorop lopen als het gaat om klimaatvriendelijk produceren.

De open brief is ondertekend door de voorzitters van LTO Nederland, Agrifirm, Cosun, FrieslandCampina en Vion. Klik hier om alle 30 aanbevelingen te bekijken.

Om het verdienvermogen van boeren te versterken zou er meer wettelijke ruimte moeten komen voor prijsafspraken ten behoeve van verduurzaming
Om het verdienvermogen van boeren te versterken zou er meer wettelijke ruimte moeten komen voor prijsafspraken ten behoeve van verduurzaming
right