Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main-left

Nieuws

‘Maak een plan voor een nationaal akkoord met daarin een integrale langetermijnvisie en wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap.’

Dit is één van de zeven aanbevelingen die een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet aan het nieuwe kabinet. De initiatiefgroep komt met aanbevelingen voor het oplossen van de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie. Hierbij gaat het om voor boeren haalbare oplossingen voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie.

Afrekenbare doelenbeleid

De initiatiefgroep pleit voor beleid dat gebaseerd is op afrekenbare doelen en duidelijke indicatoren om natuur, ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Hierbij zou de maatschappelijk waarde van de voedselproductie centraal moeten staan en fysieke landbouwproductie geen doel op zich moeten zijn. Daarnaast stelt de groep voor om voor alle ruimtegebruikers (dus niet alleen boeren) bodemgezondheid, biodiversiteit en water centraal te stellen bij de inrichting van ons land. Dit zou moeten gebeuren via een gebiedsgerichte aanpak met veel ruimte voor participatie van burgers.

Coördinerend minister

De groep adviseert het nieuwe kabinet om beleidsinstrumenten te ontwikkelen om de gewenste omslag te realiseren. Hierbij denkt men onder andere aan een stikstoffonds, een grondbank en een krediet- en garantieregeling. Een systeem van waarderingen, beloningen en heffingen is nodig om duurzame consumptie te stimuleren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de plannen zou moeten liggen bij een coördinerend minister op het bredere gebied van Ruimte, Landbouw en Natuur.

Invloedrijke bestuurders en topmensen

De initiatiefgroep staat onder voorzitterschap van oud-minister Cees Veerman en bestaat uit een lange lijst van invloedrijke bestuurders, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven waaronder Frans Keurentjes (voorzitter FrieslandCampina), Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur), Hans Huibers (voorzitter Boerenraad), Bart Kemp (Agractie Nederland), Wiebe Draijer (CEO Rabobank), Herman Wijffels en Imke de Boer (hoogleraar WageningenUR).

De aanbevelingen voor een nationaal landbouwakkoord zijn opgesteld door invloedrijke bestuurders, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven.
De aanbevelingen voor een nationaal landbouwakkoord zijn opgesteld door invloedrijke bestuurders, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven.
right