Sitemenu

woensdag 29 juni 2022
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie wil de landbouwsector de komende zeven jaar 391,4 miljard euro aan steun toekennen. 'Daarmee zou de sector elk jaar twee procent meer krijgen dan dit jaar het geval is,' zo beweert Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski. Boerenbond spreekt dit tegen.

In reële termen wordt het ‘overall’ GLB budget 391,4 miljard euro.

In reële termen betekent dat het bedrag rekening houdt met wat de ontvanger van de gelden er werkelijk mee kan aanvangen. Het is dus een maat voor de koopkracht in tegenstelling tot bedragen in nominale termen waarbij geen correctie is voor de inflatie.

De 391.4 miljard euro omvat zowel het budget voor rechtstreekse inkomenssteun (290,7 miljard euro) als het budget voor plattelandsontwikkeling (100,7 miljard euro). In het budget zitten ook de extra’s verwerkt voor de Boer tot Bord strategie, maatregelen voor marktondersteuning, steun voor onderzoek en innovatie (Horizon Europe) et cetera.

Het rekenspel

‘Als we het totale budget van 391,4 miljard vergelijken met het jaar 2018 is dit een groei van 7 procent,’ stelt landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski . ‘Ten opzichte van het budget 2020 is de groei 2 procent.’

‘Dit is een soort van ‘reken je rijk’-spel,‘ geeft de Belgische Boerenbond aan. ‘Het gaat enkel om cosmetische plussen en spelen met de vergelijkingsbasis. Er blijft een deficit in verhouding met het budget 2014-2020,’ benadrukt Boerenbondwoordvoerder Vanessa Saenen.

Enkel landbouw zonder extra’s

Op de officiële pagina’s van de commissie worden de woorden van Saenen in cijfers bevestigd. Het GLB budget in reële termen bedraagt 265,2 miljard euro voor directe steun (pijler 1), 78,8 miljard euro voor plattelandsontwikkeling (pijler 2) en 20 miljard euro voor marktondersteunende maatregelen. Totaal 365 miljard euro. ‘Globaal betekent het nieuwe GLB-budget een krimp van 5 procent. In nominale termen ten opzichte van 2018 is de krimp 12 procent,’ staat te lezen op de officiële pagina’s van de Commissie. 'Dit is 28,5 procent van het totale Europese budget voor de periode 2021-2027.'

Welles-nietes spel tussen landbouwcommissaris en boerenorganisatie
Welles-nietes spel tussen landbouwcommissaris en boerenorganisatie
right