Sitemenu

woensdag 29 juni 2022
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie zal flink moeten masseren om Raad en Parlement op eenzelfde lijn te krijgen rond het budget directe betalingen.

In het meerjarig financieel kader 2021-2027 van de Europese Commissie (vastgelegd in februari 2020) werd voor het budget van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2022-2027 zo'n 70 procent van het budget voorzien voor inkomenssteun (directe betalingen, pijler 1) en 30 procent voor plattelandsontwikkeling. (pijler 2). Het fonds voor plattelandsontwikkeling moet de landbouwers ondersteunen in het aangaan van kenmerkende uitdagingen voor plattelandsgebieden: vergrijzing, klimaatverandering, stijgende productiekosten en teruglopende economische activiteiten. 

Inkomenssteun met meer regels

In haar vergadering van 19 en 20 oktober beslisten de landbouwministers van de lidstaten ondermeer om 20 % van het landbouwbudget voor directe betalingen te reserveren voor nieuwe ecoregelingen (zie tabel 1 in pdf. Klik hier). Europees Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski: ‘We dragen aldus zorg voor het klimaat, het milieu, maar ook voor de landbouwers en de voedselveiligheid.’

In het Europese Parlement werd bijna terzelfdertijd via een goedgekeurde motie gesteld dat 30 % van pijler 1 naar vergroening en dergelijke moet gaan om tegemoet te komen aan de Green Deal (klimaatopwarming) en de Boer-tot-Bord strategie (duurzame voedselproductie). 

Er zal dus flink gemasseerd moeten worden door de Commissie om iedereen op eenzelfde lijn te krijgen. Hoe dan ook: 20 of 30 %, de Europese inkomenssteun voor de landbouwers zal onderworpen worden aan nog meer (nationale) regels. 

Europese massage nodig voor nieuw GLB 2022-2027
right