Sitemenu

donderdag 24 september 2020
content-main-left

Nieuws

Door de strikte maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis werken ook de personeelsleden van het departement Landbouw en Visserij zo veel mogelijk vanuit huis.

De uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag blijkt niet meer haalbaar, nu contact met anderen zoveel mogelijk moet worden vermeden. De Vlaamse overheid heeft beslist de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag 2020 uit te stellen tot 15 mei.

Digitale werking

Alle gebouwen van de Vlaamse overheid zijn gesloten voor externen. De dienstverlening door de Vlaamse overheid  blijft gegarandeerd, maar om elk besmettingsrisico te vermijden werken de ambtenaren zo veel mogelijk digitaal.

Vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de verzamelaanvraag kunnen gesteld worden via mail. Indien dat echt niet lukt, kan een landbouwer telefonisch contact opnemen.

Aanvraagformulieren of andere documenten dienen digitaal ingediend te worden, eventueel ingescand, maar niet op papier.

De uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag 2020 is verzet naar 15 mei
De uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag 2020 is verzet naar 15 mei
right