Sitemenu

zondag 7 juni 2020
content-main-left

Nieuws

Voor een van de grote knelpunten in het nieuwe MAP 6 – met name rond het inzaaien van granen als nateelt van een nitraatgevoelige hoofdteelt zoals mais of aardappelen – is er nu een voorlopige oplossing.

Om de waterkwaliteit te verbeteren, zet het Vlaamse mestactieplan MAP 6 onder meer in op de gerichte inzaai van vanggewassen en het oordeelkundiger bemesten in de gebieden met een slechte waterkwaliteit.

In MAP 6 komt de teelt van wintergraan na aardappelen of mais niet in aanmerking voor het behalen van het doelareaal vanggewassen. Naast milieukundig contraproductief en haaks op de goede landbouwpraktijk, zou deze maatregel ook de realisatie van erosiedoelstellingen negatief kunnen beïnvloeden.

Gerealiseerd vanggewasareaal

Daarom heeft minister Van den Heuvel aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht gegeven om het areaal nitraatgevoelige hoofdteelten dat gevolgd wordt door wintergranen als nateelt, te beschouwen als zijnde gerealiseerd vanggewasareaal voor het jaar 2019.

Wintergraan als nateelt van aardappelen en mais erkend als vanggewas voor 2019 (foto: © Agrifirm.nl)
Wintergraan als nateelt van aardappelen en mais erkend als vanggewas voor 2019 (foto: © Agrifirm.nl)
right