Sitemenu

donderdag 16 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt 150 veehouders die een half jaar lang mee willen denken over het beleid. Deze veehouders vormen een besloten gemeenschap die online met elkaar en met het ministerie van gedachten kan wisselen.

Met het opzetten van de zogenaamde ‘LNV Community’ wil het ministerie rechtstreeks van veehouders horen hoe ze denken over thema’s als verduurzaming, dierenwelzijn en de positie van de boer. 

Invloed op beleid

De inzichten die de community oplevert, willen de ambtenaren gebruiken om voorstellen en adviezen van het ministerie beter te laten aansluiten op de praktijk. De leden kunnen dus invloed uitoefenen op het beleid. 

150 veehouders

Het ministerie is op zoek naar in totaal 150 veehouders met melkkoeien, vleesvee, varkens, kippen en geiten. De inschrijving staat open tot 31 mei. Bij de selectie van de deelnemers zal worden gelet op voldoende spreiding over regio’s en bedrijfstypen. De LNV Community moet half juni van start gaan en zal een half jaar duren.
Meer informatie over de denktank en een digitaal aanmeldingsformulier zijn te vinden op een speciale website. Klik hier om deze website te openen.
 
 
Veehouders in de LNV Community kunnen online hun visie geven
Veehouders in de LNV Community kunnen online hun visie geven
right