Sitemenu

zondag 7 juni 2020
content-main-left

Nieuws

Belangenorganisatie LTO Nederland dreigt met het opschorten van alle overleggen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wanneer de voorstellen van LTO over landbouwbrede plannen niet serieus genomen worden.

LTO stelt dat het draagvlak om gezamenlijk te werken aan verduurzaming en stikstofreductie snel afneemt door de halsstarrige en weinig coöperatieve houding van het ministerie.  De opstapeling van nieuwe en soms tegenstrijdige wetgeving maakt het maken van een lange termijnkoers voor boeren onmogelijk.

Cruciale standpunten

Zo hekelt LTO Nederland het koppelen van de reductie van stikstof aan fosfaat- en dierrechten. Ook is het innemen van latente ruimte bij de stikstofreductie een cruciaal standpunt van LTO. Het innemen van dier/fosfaatrechten in relatie tot extern salderen heeft verstrekkende gevolgen voor de reeds uitgevoerde investeringen.

Ultimatum uiterlijk 1 november

LTO roept minister Schouten op om met reële voorstellen te komen rond interne en externe saldering waarmee de sector verder kan. LTO Nederland sluit niet uit dat ook andere sectoren, of zelfs LTO Nederland als geheel, het voorbeeld van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zullen volgen en alle overleg met LNV tot nader order zullen opschorten. Om dit te voorkomen is het nodig dat het ministerie van LNV op korte termijn, dat wil zeggen uiterlijk 1 november 2019, serieus tegemoet komt aan de voorstellen van LTO Nederland en vanuit daar meer helderheid en zekerheid aan de sector biedt.

LTO hekelt het koppelen van de reductie van stikstof aan fosfaat- en dierrechten
LTO hekelt het koppelen van de reductie van stikstof aan fosfaat- en dierrechten
right