Sitemenu

woensdag 29 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Een brede coalitie van plattelandsorganisaties pleit in een gezamenlijke visie voor gecontroleerd beheer van de wolf in Nederland.

De visie, die is opgesteld op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit, is via een brief overgebracht aan minister Van der Wal van Natuur en Stikstof.

Wolvenvrije gebieden

Gecontroleerd beheer zou volgens de partijen op twee pijlers moeten berusten. De eerste pijler is het kunnen controleren en beheren van de wolvenstand in gebieden waar er daadwerkelijk ruimte is voor een wolvenpopulatie. De tweede is het instellen van gebieden waar voor wolven geen plaats is en waar dieren verwijderd moeten kunnen worden.

Evenwichtig en realistisch

De organisaties benadrukken dat ze niet pleiten voor een wolvenvrij Nederland. ‘Maar ruimte voor gecontroleerd beheer vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf in Nederland’, stellen de opstellers van de visie. Het wordt volgens hen tijd voor een realistisch en evenwichtig wolvenbeleid dat ook tegemoetkomt aan de wensen van burgers die de negatieve gevolgen van de wolf ondervinden.

Ondertekend door 24 partijen

De brief is ondertekend door 24 partijen, waaronder LTO Nederland, de Federatie Vleesvee Nederland, Sectorraad Paarden, Agractie en diverse landgoederen en verenigingen van houders van dieren die gevaar lopen te worden aangevallen door wolven.

De volledige ‘position paper’ is te downloaden van de website van de Federatie Particulier Grondbezit.

De plattelandsorganisaties zijn geen voorstander van een wolvenvrij Nederland
De plattelandsorganisaties zijn geen voorstander van een wolvenvrij Nederland
right