Sitemenu

zondag 18 april 2021
content-main-left

Nieuws

Na Nederland heeft nu ook Vlaanderen een stikstofarrest. Een vernietiging van een vergunning voor een kippenstal zet de stikstofregeling op losse schroeven met verregaande gevolgen voor de economie. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem vernietigd. Voor het eerst verbrak een Belgische rechter daarmee een vergunning louter op basis van de stikstofregeling.

De stal van de kippenhouder ligt dicht bij een waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van het netwerk van Natura 2000-gebieden. Volgens de rechter kan het bedrijf niet bewijzen dat het natuurgebied door de uitbreiding niet verder wordt aangetast door stikstofdepositie.

De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een grote precedentwaarde en maakt nieuwe ververgunningen voor alle economische sectoren aartsmoeilijk: projecten in de havens, infrastructuurwerken, bedrijventerreinen, vergunningen voor stallen, vastgoedontwikkeling.

Definitieve regeling laat op zich wachten

Om kwetsbare natuur in stand te houden werkt Vlaanderen sinds 2014 met een voorlopig (boekhoud-) systeem voor de uitstoot van stikstof (PAS).

Een definitief PAS laat evenwel op zich wachten, omdat al jaren getwist wordt over de verdeling van vervuilruimte onder landbouw, industrie, woningbouw en transport.

 

Om kwetsbare natuur in stand te houden werkt Vlaanderen sinds 2014 met een voorlopig (boekhoud-) systeem voor de uitstoot van stikstof (Programmatische aanpak stikstof, afgekort PAS).
Om kwetsbare natuur in stand te houden werkt Vlaanderen sinds 2014 met een voorlopig (boekhoud-) systeem voor de uitstoot van stikstof (Programmatische aanpak stikstof, afgekort PAS).
right