Sitemenu

zaterdag 31 oktober 2020
content-main-left

Nieuws

Vanaf 1 januari 2022 wordt iedere boer, die een gebruikersovereenkomst afsluit met Staatsbosbeheer (SBB), verplicht tot het volgen van de basiscursus Inleiding Beheer Natuurgraslanden. Dat blijkt uit een brief die SBB aan haar pachters heeft gestuurd.

Met het verpachten van natuurgraslanden creëert Staatsbosbeheer een duidelijke relatie tussen natuur en landbouw. Om die relatie te verstevigen vindt Staatsbosbeheer het belangrijk dat natuurbeheerders en boeren-grondgebruikers voldoende basiskennis hebben van elkaars vakgebied.

Basiscursus voor iedereen

Staatsbosbeheer heeft dan ook besloten dat alle gebruikers van natuurgraslanden vanaf 1 januari 2022 alleen nog grond in beheer krijgen wanneer zij kunnen aantonen over deze kennis te beschikken.

Voor het opdoen van deze kennis verzorgen Aeres Hogeschool in Dronten en de HAS in Den Bosch de cursus Inleiding Beheer Natuurgraslanden. De cursus neemt drie dagen in beslag en de kosten (420 euro) zijn ten laste van de deelnemers. Ervaring met natuurgraslandbeheer ontslaat een boer niet van de plicht tot het volgen van de cursus.

De opleidingseis geldt ook voor boeren die voor genoemde datum al een dergelijke overeenkomst met Staatsbosbeheer hadden en voor een nieuwe gebruiksovereenkomst in aanmerking willen komen.

Curriculum Staatsbosbeer

Staatsbosbeheer is de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland. In opdracht van de rijksoverheid, maar grotendeels gefinancierd met subsidies van de provincies en met eigen inkomsten, beheert Staatsbosbeheer omstreeks 270.000 hectare bos-, natuur-, en recreatiegebied

Ervaring met natuurgraslandbeheer ontslaat een boer niet van de plicht tot het volgen van de cursus (foto: Melkvee.nl)
Ervaring met natuurgraslandbeheer ontslaat een boer niet van de plicht tot het volgen van de cursus (foto: Melkvee.nl)
right