Sitemenu

dinsdag 4 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

In de winter van 2018-2019 werd op 38 procent van de meetpunten een overschrijding van de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter vastgesteld. Dat melden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op basis van hun jongste mestrapporten.

De waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen gaat verder achteruit. De laatste twee winterjaren is het percentage meetpunten waar de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter overschreden wordt, zelfs opvallend gestegen. Van 21 procent in de winter van 2016-2017 naar 28 procent in de winter van 2017-2018 tot 38 procent in 2018-2019.

Droogte en onoordeelkundig bemesten

De negatieve trend valt voor een deel te verklaren door de droge, hete zomers. Teelten nemen dan minder nutriënten uit de mest op. Het teveel spoelt weg met de regen.

Maar dit verklaart niet alles. Volgens de VMM was de stijgende trend al merkbaar vóór de droge zomers. Ook onoordeelkundig bemesten speelt een grote rol: te veel, niet op het juiste moment, niet de juiste soort mest en met een minder geschikte techniek. Dat zijn dan ook de vier werkpunten voor de landbouwers in het nieuwste (zesde) Mestactieplan (MAP 6).

Kentering nodig

Via de opeenvolgende mestactieplannen werd het beoogde maximum van 5 procent overschrijdingen bij de meetpunten nooit gehaald.

Er is absoluut een kentering nodig, klinkt het unisono bij VLM en VMM: met MAP 6 moet een inhaalbeweging gemaakt worden om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. 

Via de opeenvolgende mestactieplannen werd het beoogde maximum van 5 procent overschrijdingen bij de meetpunten nooit gehaald.
Via de opeenvolgende mestactieplannen werd het beoogde maximum van 5 procent overschrijdingen bij de meetpunten nooit gehaald.
right