Sitemenu

donderdag 6 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

In haar nieuw Energie- en klimaatplanplan 2021-2030 wil de Vlaamse regering 32,6 procent minder CO2 uitstoten. De landbouwsector moet in diezelfde periode zijn broeikasgasuitstoot met een kwart verminderen.

Het Vlaamse Energie- en klimaatplan bevat in totaal 350 maatregelen en levert onder de streep 32,6 procent minder CO2-uitstoot. Dat is minder dan de algehele, initiële doelstelling voor België van 35 procent.

De Vlaamse regering rekent de komende tien jaar wel op allerlei innovaties om de doelstelling toch te bereiken. De Europese Unie mikt op een uitstootvermindering van 40 procent tegen 2030.

Landbouwluik in klimaatplan

De landbouwsector moet zijn broeikasgasuitstoot met een kwart verminderen. Zo wordt er voorzien in een bijkomende realisatie van 10.000 hectare bos.

Verder mikt de Vlaamse regering op meer energie-efficiëntie en op methaanreductie, onder andere via het convenant enterische emissies rundvee van maart jongstleden. In dat convenant engageert de agrovoedingsketen zich om de enterische methaanemissies door rundvee te verminderen met 19 procent ten opzichte van 2005 door aangepaste voederrantsoenen, de toevoeging van additieven om pensflora te beïnvloeden en een klimaatgunstiger bedrijfsmanagement.

Milieuorganisaties kritisch

De milieuorganisaties zijn kritisch over het Vlaamse Energie- en klimaatplan. Zij vinden dat de noodzakelijke structurele omslag om tot effectieve CO2-reducties te komen ontbreekt in het klimaatplan.

Op vlak van landbouw zien de milieuorganisaties wel een beter evenwicht tussen dierlijke en plantaardige voeding als ambitie genoteerd staan in de tekst. ‘Maar de omschakeling naar een meer agro-ecologisch landbouwmodel wordt wel vergeten’, aldus de milieubewegingen.

De landbouwsector moet tegen 2030 zijn broeikasgasuitstoot met een kwart verminderen
De landbouwsector moet tegen 2030 zijn broeikasgasuitstoot met een kwart verminderen
right