Sitemenu

zondag 18 april 2021
content-main-left

Nieuws

‘Overgesimplificeerde cijfers hebben ervoor gezorgd dat vlees een slecht imago heeft,‘ aldus de Amerikaanse professor Frank Mitloehner (universiteit van California) tijdens een recent symposium van BAMST, de Belgian Association of Meat Science. Dat rapporteert Vilt.be.

De cijfers houden vaak onvoldoende rekening met de cyclus waarvan herkauwers deel uitmaken. De uitstoot van herkauwers zit in een circulair proces. Het methaangas dat ze produceren is een kortlevend broeikasgas en wordt na tien jaar afgebroken in de atmosfeer. De planten, die de herkauwers eten, gebruiken de vrijgekomen CO2 uit dit proces om te groeien. ‘Dat is niet het geval bij verbranding van fossiele brandstoffen. De geproduceerde CO2 is een langlevend broeikasgas, wordt niet afgebroken en leidt onverminderd tot opstapeling, accumulatie van CO2 in de atmosfeer wat het klimaatprobleem doet toenemen.‘

Ander eetpatroon keert de situatie niet

Volgens de professor ligt de oplossing van het klimaatprobleem dan ook in het wereldwijd drastisch terugschroeven van de verbranding van fossiele brandstoffen. Een ander eetpatroon keert de klimaatopwarming niet. Mitloehner: ‘Wie een jaar lang veganistisch eet, vermindert zijn CO2 uitstoot met 0.8 ton CO2 equivalent ten opzichte van een omnivoor. Eén transatlantische vlucht stoot echter al 1.6 ton CO2 equivalent uit.’ Volgens Mitloehner is het dan ook zaak om de toename van (langlevende) broeikasgassen te stoppen, niet de emissies.

De methaanuitstoot van koeien zit in een circulair ecosysteem
De methaanuitstoot van koeien zit in een circulair ecosysteem
right