Sitemenu

maandag 13 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Om de aandacht en het respect voor dierenwelzijn te waarborgen en juridisch sterker te verankeren, heeft de Waalse regering een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat van dieren ‘wezens met gevoelens’ maakt. Dat meldt VILT.

‘Dankzij dit nieuwe juridische statuut zal het gerecht strengere straffen kunnen opleggen aan personen die dieren achterlaten of mishandelen’, aldus bevoegd Waals minister Di Antonio. ‘Het uiteindelijke doel is om dieren in het Burgerlijk Wetboek uit de categorie van roerend goed te halen.’  

De Raad van Staat moet zich evenwel nog uitspreken of het Waalse gewest daar al dan niet bevoegd voor is.

Geen zelfbewustzijn, wel gevoelens

Volgens Waals dierenwelzijnsminister Di Antonio past de aanpassing aan de veranderende visie ten opzichte van dieren en de nieuwe wetenschappelijke inzichten die de toegenomen aandacht rechtvaardigt.

Dieren hebben geen zelfbewustzijn zoals de mens maar wel gevoelens. Honden krijgen bijvoorbeeld een schuldgevoel, als ze door hun baasjes worden gestraft, varkens krijsen als ze angstig worden en proberen de risico’s waardoor ze pijn kunnen krijgen te vermijden. Bovendien hebben dieren - net als mensen - niet alleen primaire emoties zoals geluk en angst, maar ook secundaire, zoals depressie.

Dieren hebben geen zelfbewustzijn zoals de mens maar wel gevoelens
Dieren hebben geen zelfbewustzijn zoals de mens maar wel gevoelens
right