Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

De overheid moet de eindverantwoordelijkheid voor het dierwelzijn en diergezondheid in de grondwet vastleggen. Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) minister Gerda Verburg.

De RDA schreef het rapport 'Verantwoord houden' Wie is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren in Nederland? op verzoek van de minister.

De RDA stelt voor dat de overheid de minimumnormen van dierwelzijn en diergezonhdied vastlegt en hierop controleert. Ook legt de raad voor dat de overheid iedere vijf jaar op basis van wetenschappelijke kennis het streefniveau voor dierwelzijn en diergezondheid opnieuw vaststelt. Bovendien luidt het advies dat de overheid de kennis over dierwelzijn in de maatschappij en onder dierhouders bevordert.

Acties voor veehouderij

Naast de taken van de overheid, stelt de RDA voor dat de verschillende diersectoren de status van het dierwelzijn en de diergezondheid verantwoorden. De sectoren geven periodiek aan in hoeverre zij voldoen aan de door de overheid opgestelde streefniveau's voor dierwelzijn en diergezondheid. Ook geven de sectoren dan aan hoe zij naar het streefniveau toe werken.

De minister heeft het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Iedere vijf jaar het streefniveau van dierwelzijn opnieuw vastleggen
Iedere vijf jaar het streefniveau van dierwelzijn opnieuw vastleggen
right