Sitemenu

woensdag 25 november 2020
content-main-left

Nieuws

Op 4 juni heeft de Eerste Kamer met meerderheid van stemmen het voorgenomen verbod van het kabinet op asbestdaken voorlopig in de ijskast gezet.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel wat voor een verbod op asbestdaken, maar vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan brengt hoge kosten met zich mee en bovendien zouden er te weinig mensen zijn die het werk binnen het tijdsbestek kunnen uitvoeren. Onder andere VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden tegen het verbod.

Aanpassingen onvoldoende

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft vanwege de zorgen binnen de Eerste Kamer op de dag van de stemming het wetsvoorstel nog aangepast.
Oorspronkelijk zou het wetsvoorstel per 31 december 2024 ingaan, de staatssecretaris maakte daar nog snel 2028 van. Ook kregen gemeenten de mogelijkheid om tijdelijk uitstel te verlenen en zou er een fonds komen voor mensen die de asbestsanering niet konden betalen. De wijziging van het wetsvoorstel baatte de staatssecretaris niet, de meerderheid van de Eerste Kamerleden stemde tegen.
Het kabinet zal nu een nieuw wetsvoorstel moeten schrijven en dat opnieuw in stemming brengen in de dan gewijzigde samenstelling van de Eerste Kamer.

Een verbod op asbestdaken is voorlopig van tafel
Een verbod op asbestdaken is voorlopig van tafel
right