Sitemenu

woensdag 25 november 2020
content-main-left

Nieuws

Dikbilvaarzen die een rantsoen met 2 procent minder ruw eiwit krijgen, verlagen de ammoniakemissies met liefst 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het ILVO in Melle.

Voor het eerst heeft het ILVO cijfers voor vleesvee beschikbaar over de invloed van het eiwitgehalte in het rantsoen en de hoeveelheid ammoniakemissie. Daaruit blijkt dat een verlaging met 2 procent ruw eiwit de ammoniakemissie met liefst 40 procent verlaagt. Het verschil met dieren die een hoog eiwitrantsoen aten, liep zelfs op tot 50 procent.

In deze ILVO-proeven had de verlaging van het ruweiwitgehalte geen negatieve gevolgen voor de groei van de vaarzen, omdat de dve-behoeften wel gedekt bleven.  ‘Het laageiwitrantsoen veroorzaakt op termijn bijna automatisch een oeb-tekort’, verduidelijkt ILVO-onderzoeker Karen Goossens. ‘De gevolgen op langere termijn van deze negatieve oeb werden tot op heden niet onderzocht, maar staan wel op de planning zowel bij vaarzen als bij stieren.’ 

Stal- en reinigingsmanagement geen invloed

Daarnaast onderzocht het ILVO of er nog mogelijkheden zijn om de emissie in de vleesveestal te verlagen. De ILVO-onderzoekers konden echter geen beduidend emissieverschil waarnemen bij een hogere of een lagere reinigingsfrequentie en/of een andere instrooifrequentie van de vleesveeboxen.

Ook andersoortig strooisel (vlas-lemen i.p.v. tarwestro) lijkt geen geschikt idee als PAS-maatregel.

Nood aan PAS-onderzoek in de vleesveesector

‘Vleesveebedrijven die hun ammoniakemissies moeten reduceren, kunnen momenteel enkel een beroep doen op weidegang in combinatie met (gedeeltelijke) leegstand’, verklaart Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker de nood aan dit onderzoek. Daarom heeft Boerenbond in een eerste fase 200.000 euro uitgetrokken voor de cofinanciering van dit onderzoek samen met Vlaanderen.
In de maatregelfiche over beweiden in combinatie met leegstand en een lege mestopslag in de stal staat de voorwaarde dat de stal en de mestopslag in de stal gedurende deze periode volledig vrij moeten zijn van dieren én mest. ILVO-onderzoek heeft aangetoond dat mest die onaangeroerd blijft liggen in een stal zonder dieren, nauwelijks aanleiding geeft tot hogere emissies, in vergelijking met een stal die onmiddellijk uitgemest wordt.

Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft de Vlaamse overheid beslist om de voorwaarde te schrappen dat de stal gedurende de weideperiode vrij moet zijn van stalmest. 

 

Op basis van het ILVO-onderzoek schrapt de Vlaamse overheid de voorwaarde dat de stal in de weideperiode vrij moet zijn van stalmest
Op basis van het ILVO-onderzoek schrapt de Vlaamse overheid de voorwaarde dat de stal in de weideperiode vrij moet zijn van stalmest
right