Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Ten gevolge van de blauwtongproblematiek – en in het bijzonder de weerslag van deze virusinfectie op de vruchtbaarheid – versoepelde het Belgisch-witblauwstamboek de kalvingsnormen voor de keuringen en prijskampen in België. Vanaf 1 november 2009 zijn echter opnieuw de oude normen van kracht.

Om te mogen deelnemen aan prijskampen moeten gekalfde vaarzen een eerste maal gekalfd hebben vóór de leeftijd van 34 maanden. Op een leeftijd van 50 maanden dienen de koeien een tweede maal afgekalfd te hebben. Voor de daaropvolgende kalvingen geldt een tussenkalftijd van 15 maanden.

Tussenkalftijd van 15 maanden

Koeien die aan de normen voldoen bij de eerste én de tweede kalving, blijven levenslang hieraan voldoen. Koeien die bij hun tweede afkalving niet aan de 50 maanden-norm voldoen, voldoen opnieuw aan de voorwaarden voor hun showcarrière zodra de volgende tussenkalftijd 15 maanden bedraagt. Koeien dienen dus op een leeftijd van 65 maanden driemaal afgekalfd te hebben of viermaal op 80 maanden of ...(et cetera), om opnieuw aan de normen te voldoen.

 

 

 

In 2008 versoepelden de kalvingsnormen voor keuringen en prijskampen in België vanwege de blauwtongproblematiek
In 2008 versoepelden de kalvingsnormen voor keuringen en prijskampen in België vanwege de blauwtongproblematiek
right