Sitemenu

zaterdag 4 december 2021
content-main-left

Nieuws

Een groenbedekker zaaien is zeker op kuilmaispercelen een must. De positieve bijdrage aan het organische stofgehalte en het voorkomen van uitspoeling van stikstof zijn onmiskenbare voordelen van een groenbedekker. 

Een late oogsttijdstip betekent echter ook een late zaai van de groenbedekker, die zich dan moet ontwikkelen in soms winterse omstandigheden. Hoe vroeger er gezaaid kan worden, hoe groter de kans op een geslaagde groenbedekker. 

Idealiter matige grondbewerking 

Een vaststaand feit is dat een beperkte grondbewerking de kans op een té hoog nitraatresidu voorkomt. Een beperkte bewerking met een schijveneg, rotoreg of vaste tand cultivator is voldoende om een goed zaaibed te bereiden. In combinatie met een zaaibak op de machine kan de groenbedekker in één werkgang worden ingezaaid. 

Welke groenbedekkers?

Het Vlaamse landbouwcentrum voor voedergewassen LCV bundelde de ervaringen van de laatste jaren in een document. Voor het document, klik hier .

Rogge en Italiaans raaigras vormen nog steeds de meest zekere groenbedekkers na mais. Zeker wanneer er later in het najaar dient te worden gezaaid. Nadeel van Italiaans raaigras is echter de grote vochtonttrekking van het gras. Wanneer hierna droge omstandigheden volgen, heeft dit nefaste gevolgen voor de volgteelt mais zoals de voorbije jaren ercaren mocht worden. Rogge heeft dit nadeel een stuk minder.

Rogge wortelt ook dieper dan Italiaans raaigras, waardoor er meer stikstof uit de bodem wordt opgenomen en afgevoerd.

Om te maaien lijken rogge en de méteil-mengsels (méteil-mengsels zijn combinaties van granen (triticale, haver, gerst) en vlinderbloemigen (erwten, wikken)) ook geschikte alternatieven te zijn voor Italiaans raaigras.

Snelle Lente Rogge als voergewas en groenbedekker om te maaien in het voorjaar (foto KWS)
Snelle Lente Rogge als voergewas en groenbedekker om te maaien in het voorjaar (foto KWS)
right